Vaste aanstellingen

Vaste aanstellingen

SBW / Fundeon – Harderwijk (2000-2006)
SBW biedt zowel commerciële cursussen als door het ministerie van OC&W bekostigd onderwijs aan. Tevens worden namens de bedrijfstak (de grond-, weg- en waterbouw) aanvullende diensten aangeboden.
Aantal medewerkers plm. 180. Omzet: orde € 30 mio per jaar.
Per 1/1/06 is SBW gefuseerd met Bouwradius tot Fundeon, het opleidingsinstituut voor de Bouwnijverheid.
Aantal medewerkers plm. 300. Omzet: orde € 40 mio per jaar

2001 – 2006 Financieel Directeur (CFO)/ Financieel & Operationeel Directeur (CFO)
* Eindverantwoordelijk voor de financiële functie, MT-lid, rapporterend aan de algemeen directeur.
* Directe lijn naar bestuur en Raad van Commissarissen.
* Leidinggeven aan ICT-afdeling, controlling, financiële administratie en logistiek.
* In het fusietraject verantwoordelijk voor: financiering, bewaking fusietraject en financiële planning van de nieuwe organisatie. Tevens verantwoordelijk voor fiscale en juridische aspecten.
* Belangrijkste resultaten: de organisatie wordt inmiddels (ook) op financiën en personeelsbezetting gestuurd; er is sprake van een duidelijk professionelere organisatie; onderliggend is ook de financiële functie geprofessionaliseerd (planning- & controlcyclus, onderhouds- en investeringsplannen etc.). Tevens is, als gevolg van de sterk verbeterde financiële resultaten, de levensvatbaarheid sterk verbeterd.

2000 – 2001 Controller
* Opzet controllersfunctie: implementatie planning & controlcyclus. De ontwikkeling van het hierbij behorende (leidinggevend) gedrag stond centraal. Vanuit een staffunctie, zonder zeer expliciete steun van het directieteam, ben ik er in geslaagd om collega”s in beweging te krijgen.

Meester B.V. – Wijhe (1997-2000)
Vleeswarenproducent, tot 1999 ressorterend onder Ahold; nadien Sara Lee Meats Europe. Aantal medewerkers plm. 700. Omzet: orde € 100 mio per jaar.

1997 – 2000 Manager Controlling
* Leidinggeven aan produktiecontrollers, kostprijscontroller, artikel/
kostprijsbeheerder en subsidiemedewerker. Rapporterend aan de CFO.
* Verantwoordelijk voor rapportages aan de aandeelhouder
* Optimalisatie van het gebruik van het ERP-pakket (SAP)
* Belangrijkste resultaten: professionalisering van het produktiemanagement door structurele, betrouwbare terugkoppelingen van financiële resultaten en prestatie-indicatoren. Tevens ervaring opgedaan in de ontvlechting vanuit de Ahold-organisatie en de inpassing in de Sara Lee organisatie (zowel op financieel als arbeidsvoorwaardelijk vlak).

Albert Heijn B.V. (1987-1997)
Albert Heijn behaalt zijn concurrentievoordeel uit de combinatie van commerciële en logistieke kracht. De organisatie onderscheidt zich door leidinggeven als vak te beschouwen; dit uit zich in de inzet voor de persoonlijke ontwikkeling van (a.s.) leidinggevenden en duidelijke financiële en operationele kaders.

Albert Heijn B.V. – Logistiek
1994 – 1997 Produktieleider – Distributiecentrum Zwolle
* MT-lid Distributiecentrum
* Direct leidinggeven aan 7 teamleiders. Indirect leidinggeven aan 400 personeelsleden.
* Invoering nieuw logistiek concept ‘vandaag voor morgen”: dagelijkse belevering van het gehele assortiment met een leadtime van maximaal 18 uur. Daardoor verandering van dag- naar dag-/nachtdienst.
* Belangrijkste resultaten: optimalisatie van de logistieke performance; beheersing en beperking van het ziekteverzuim; invoering van zelfsturing.

1992 – 1994 Financial & Logistic Controller – Distributiecentrum Zwolle
* MT-lid Distributiecentrum
* Leidinggeven aan administratie, assistent controller, afdeling logistiek en ICT.
* Verantwoordelijk voor zowel de financiële als logistieke planning & control. Efficiency en kwaliteit in orderverzamelen en transport zijn hierbij kritieke succesfactoren.

1991 – 1992 Assistent Controller, Zaandam
* Coördinatie van de planning & controlcyclus voor de business unit Logistiek
* Rapportages, zowel standaard als ad hoc, ten behoeve van het MT-Logistiek

Albert Heijn B.V. – I.C.T.
1987 – 1991 Information Consultant, Zaandam
* Ondersteuning bij zelfstandige informatievoorziening (persoonlijk computergebruik)
* Onderzoek en ontwikkeling van expertsystemen.